fbpx

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

| Pridal | Kategórie: dokumenty Lunter

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.;

Názov zákazky: Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady:
Výzva na predkladanie ponúk
Návrh kúpnej zmluvy
Príloha 1.
Príloha 2.
Príloha 3.
Príloha 4.
Príloha 5.

Zápisnica z prieskumu trhu:
Záznam z prieskumu trhu č.1
Záznam z prieskumu trhu č.2

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.;

Názov zákazky: TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE  AUTOMATIZÁCIA SPRACOVANIA TOFU;

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie automatizovanej linky na spracovanie tofu podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/290-12e2483883/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.09.2018 (vrátane).

Otváranie ponúk: 07.09.2018 o 10:00 hod. v sídle obstarávateľa;

Vyhodnotenie ponúk: 07.09.2018 o 11:00 hod. v sídle obstarávateľa.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.;

Názov zákazky: TECHNOLOGICKÉ ZARIADENIE KONTINUÁLNY PASTÉR;

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je dodanie kontinuálneho pastéra podľa špecifikácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/291-50c95902a5/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.09.2018 (vrátane).

Otváranie ponúk: 07.09.2018 o 10:15 hod. v sídle obstarávateľa;

vyhodnotenie ponúk: 07.09.2018 o 12:00 hod. v sídle obstarávateľa.