fbpx

Stanovisko spoločnosti ALFA BIO s.r.o k správam, ktoré sa vyskytli v médiách

| Pridal | Kategórie: O nás

V mene spoločnosti ALFA BIO s.r.o. vyjadrujeme ľútosť nad súčasným zdravotným stavom nášho zákazníka a prajeme mu skoré zlepšenie jeho zdravotného stavu.

Pre našu spoločnosť je kvalita výrobkov a ochrana zdravia našich zákazníkov absolútnou prioritou.  Preto aj napriek tomu, že v žiadnom našom originálnom výrobku nebola potvrdená kontaminácia baktériami Clostridium botulinum, pristupujeme k sťahovaniu výrobku danej šarže z trhu. Všetky stiahnuté výrobky poskytneme na expertízu, o výsledkoch ktorej budeme našich zákazníkov informovať. Aj naďalej budeme úzko spolupracovať a poskytovať všetku súčinnosť s Úradom verejného zdravotníctva a Regionálnou veterinárnou správou, aby bola vyšetrená príčina ochorenia pacienta. Zároveň sme skontrolovali výrobky predmetnej šarže, ako aj ostatných šarží, ktoré pravidelne uchovávame z dôvodu vysledovateľnosti, pričom v žiadnej z nich sa prítomnosť baktérií Clostridium nepotvrdila.

Jednotlivé fázy výrobného procesu sú nastavené tak, aby i v prípade potenciálnej kontaminácie surovín baktériou Clostridium botulinum došlo k deaktivácii baktérií. Pasterizáciou dochádza k eliminácii aktívnych baktérií a deštrukcii toxínu. Účinnosť tohto procesu dokazujú aj výsledky testov produktov, ktoré pravidelne zasielame na analýzu do akreditovaného laboratória a ktoré nikdy nepotvrdili prítomnosť baktérií rodu Clostridium.