fbpx

Kvalita našich produktov – certifikáty ISO

| Pridal | Kategórie: O nás

Určite budete súhlasiť s tým, že kvalita a cena sú z hľadiska zákazníka najdôležitejšie kritéria pri výbere produktu.

Spoločnosti Alfa Bio záleží na tom, aby sa naši zákazníci nielen zdravo stravovali, ale aby u našich produktov bola vždy zaistená kvalita a bezpečnosť produktov.

Zabezpečenie štandardnej kvality sa uskutočňuje systémom manažmentu kvality. Spôsob tohto manažmentu je v rukách každej spoločnosti, avšak renomované firmy ho implementujú podľa medzinárodne uznávaných štandardov.

Preto spoločnosť Alfa Bio kladie veľký dôraz na manažment kvality a bezpečnosti a implementuje tieto zásady podľa medzinárodne uznávaných štandardov. Splnenie požiadaviek jednotlivých štandardov je preverované autorizovanými certifikačnými organizáciami, ktoré počas certifikačného auditu verifikujú úroveň splnenia požiadaviek. V prípade, že certifikačný audit potvrdí splnenie požiadaviek príslušného štandardu, certifikačný orgán vydá spoločnosti certifikát. Vydaním certifikátu to však nekončí. Úroveň plnenia požiadaviek je preverovaná pravidelne, minimálne jedenkrát ročne.

Certifikát je teda dokument, ktorý potvrdzuje, že organizácia splnila všetky relevantné požiadavky príslušného medzinárodného štandardu. Tento dokument je pre zákazníka garanciou, že produkty, ktoré sa k nemu dostanú spĺňajú všetky parametre deklarované v špecifikácii produktu, ktorá bola odsúhlasená zákazníkom.

Kvalita našich produktov je potvrdená medzinárodnými certifikátmi

Spoločnosť ALFA BIO, s.r.o. vlastní certifikáty ISO 22000:2005 – systém manažérstva bezpečnosti potravín a certifikát IFS Food, verzia 6.1– systém manažérstva bezpečnosti a kvality procesov a produktov výrobcov potravín . Certifikačným orgánom je  spoločnosť SGS (Société Générale de Surveillance) Slovakia spol. s r.o. Košice.

ISO 22000 a IFS Food (International Featured Standards) – vzhľadom na špecifický charakter výroby potravín a požiadaviek na ne kladených,  sú medzinárodné štandardy, ktoré práve túto špecificitu zohľadňujú. Okrem samotnej kvality produktov zohľadňujú aj najdôležitejší atribút potravín, ktorým je bezpochyby ich zdravotná bezpečnosť.

Spoločnosť ALFA BIO, s.r.o. vlastní certifikát bio výroby  – označuje rastlinné alebo živočíšne produkty vyprodukované v ekologickom poľnohospodárstve. BIO produkty, na ktoré spoločnosť vlastní certifikát  spĺňajú všetky predpisy zákona o ekologickej výrobe a označovaní a podrobujú sa pravidelnej kontrole na každom stupni. Certifikačným orgánom je spoločnosť NATURALIS Sk, s.r.o.