fbpx

Adatvédelmi irányelvek

Információ érintett személy/érintett személy képviselője részére

az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 sz. rendelkezése 13. cikkének 1. és 2. bek. értelmében (tovább csak EU Rendelkezés)

Működtető:

ALFA BIO s.r.o. (Kft.)

Kremnička 71, 974 05 Banská Bystrica

Statisztikai azonosító: 30 223 041

Felelős személy: Milan Mračko

Kapcsolat a felelős személyre: dpo@iosec.eu

A személyi adatok feldolgozásának célja. Sütik és az oldalak látogatásának általános áttekintése.
A feldolgozás jogi alapja. A működtető jogos érdeke – a GDPR 6. cikkének 1. bek. f) betűje
A jogi alap leírása.

Jogos érdek, ha jogi alapul szolgál az adott feldolgozás céljára.

Weboldalaink használatának megkönnyítése sütik kihasználásával.
Kedvezményezettek vagy a címzettek kategóriái. A működtető jogosult személyei,
A GoogleAnalytics analitikai szoftver szolgáltatója.
A webhosting megoldás szolgáltatója, amelyen az adott alkalmazás az adatokkal van működtetve.
A személyes adatok megőrzési ideje vagy kritériumok a meghatározásához. A cél teljes időtartama alatt.
Információ arról, hogy a személyes adatok nyújtása jogi követelmény e, vagy olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges, továbbá arról, hogy az érintett személy köteles e a személyes adatokat benyújtani, valamint ezen adatok be nem nyújtásának esetleges következményeiről. A SzA nyújtása kötelesség azért, hogy be legyen biztosítva a működtető jogos érdeke. Az ÉSz-nek jogában áll kifogást emelni a feldolgozás ellen.

Az Érintett Személynek az EU Rendelkezés értelmében joga van a következőkre:

 • hozzáférés a személyes adatokhoz (15. cikk),

(a hozzáférés nem befolyásolhatja hátrányosan más természetes személyek jogait)

 • a személyes adatok módosítására és kiegészítésére (16. cikk),
 • személyes adatok törlése – felejtés joga (17. cikk),
  •  közzétett SzA,
  •  fölösleges SzA,
  •  jogellenesen feldolgozott SzA,
  •  közvetlen marketing célokra feldolgozott SzA,
  •  SzA a feldolgozásra vonatkozó hozzájárulás visszavonása után, ha nem létezik más jogi alap feldolgozásukhoz,
  •  ezt a jogot nem lehet érvényesíteni azokra az adatokra, amelyek a következő célokra vannak feldolgozva:
   • az üzemeltetőre átruházott közhatalom gyakorlása,
   • az archiválás, a tudományos / statisztikai célok, a történelmi kutatás, a szólásszabadsághoz való jog és az információhoz való jog érvényesítése, a jogi igények igazolására és érvényesítésére,
 • személyes adatok feldolgozásának korlátozása (18. cikk),
  •  helytelen adatok módosítása során,
  • o annak ellenőrzése során, hogy az adatalany érdekeit nem haladja-e meg a feldolgozás a közhatalom gyakorlása során vagy az üzemeltető jogos érdekei alapján,
  • ha az érintett személy kifogásolja az adatok törlését, és kéri, hogy ezt adatfeldolgozási korlátozásokkal helyettesítsék,
  •  ha a működtetőnek már nincs szüksége az adatokra és ezek az adatok szükségesek az érintett személy jogi követelményeinek érvényesítéséhez,
 • az automatizált módon feldolgozott személyes adatok hordozhatósága (20. cikk)
  •  az érintett személy beleegyezése alapján feldolgozott személyes adatok esetén, vagy a működtető és az érintett személy között létrejött szerződés esetén,
  • ez a jog nem érvényesül az üzemeltetőre ruházott hatósági jogkör gyakorlása során feldolgozott adatokra,
 • kifogás a személyes adatok feldolgozására (21. cikk),
  •  közérdekű célokra történő feldolgozáskor,
  •  közhatalom gyakorlásával megbízott működtető esetén,
  • az üzemeltető jogos érdekei esetén – feltéve, hogy ha az üzemeltető folytatja a feldolgozást, ezt megindokolja,
  • amikor közvetlen marketing célokra történő feldolgozásra kerül sor – a működtető haladéktalanul felfüggeszti a feldolgozást.

A működtető korlátoztathatja az érintett személy jogainak körét az EU Rendelkezés 23. cikkének értelmében abban az esetben, ha ilyen korlátozást állapítanak meg annak érdekében, hogy biztosítsák különösen az érintett személy vagy más személyek jogait és a polgári jogi követelések érvényesítését.

Az érintett személynek joga van az EU Rendelet 13. cikkének, 2. bek., d) betűje szerint panaszt benyújtani a Személyes Adatok Védelmével foglalkozó hivatalhoz, Bratislava, Hraničná 12.

Az érintett személy kijelenti, hogy megismerkedett ezekkel az információkkal.

…………………………………………………….

az érintett személy vagy az

érintett személy jogi képviselőjének aláírása