Vstupný náhľad

BRIEF: Branding sila

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA: Spoločnosť Alfa Bio vybudovala vo svojom areáli nové veľkoobjemové silo na skladovanie sóje. Výška sila je 18m, priemer 11,7 m (obr. 1). Na sile budú umiestnené veľkoplošné reklamné plachty (obr. 2), na ktorých chceme zaujímavou formou komunikovať príbeh našej spoločnosti. Rozmery/formát plachiet: Vrchná časť: 15 x 2,5 m […]