Vstupný náhľad

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Obstarávateľ: ALFA BIO s.r.o.; Názov zákazky: Inteligentné inovácie v spoločnosti ALFA BIO s.r.o. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady: Výzva na predkladanie ponúk Návrh kúpnej zmluvy Príloha 1. Príloha 2. Príloha 3. Príloha 4. Príloha 5. Zápisnica z prieskumu trhu: […]