fbpx

Analýza nepotvrdila prítomnosť baktérie Clostridium botulinum v neotvorených výrobkoch Alfa Bio

| Pridal | Kategórie: O nás

Prítomnosť baktérie nebola potvrdená ako vo výrobkoch odobratých zo Slovenského misijného hnutia, odkiaľ sa údajne cícerová pomazánka dostala k postihnutému pacientovi, tak ani z kontrolnej šarže vo výrobe Alfa Bio. Potvrdzujú to výsledky uskutočnené na podnet Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy ako aj Regionálneho úradu verejného zdravotníctva B. Bystrica. Podozrenie bolo detekované v použitých obaloch odobraných z odpadkového koša v rodine pacienta po viac ako 24 hodinách od konzumácie.

Alfa Bio intenzívne spolupracuje so všetkými úradmi na vyšetrení príčin ochorenia pacienta. V záujme bezpečnosti a dôvery zákazníkov Spoločnosť Alfa Bio s.r.o. sťahuje predmetnú šaržu s dátumom spotreby 21.08.2015 z trhu. Podrobnosti kontrol si môžete overiť v priložených protokoloch. 

Stiahnuť protokoly